جراحی رحم

آنچه بعد از جراحی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم ) باید بدانید

بهبود بارداری. خروج فیبروئیدهای زیرمخاطی به وسیله میومکتومی هیستروسکوپیک میتواند نتایج باروری و بارداری را بهبود بخشد. بعد از میومکتومی، حداقل سه ماه قبل از تلاش برای حاملگی به رحم اجازه بهبود کافی را بدهید.

آنچه بعد از جراحی میومکتومی (جراحی فیبروم رحم ) باید بدانید

هنگام مرخص شدن از بیمارستان، جراح زنان و زایمان داروهای مسکن های خوراکی تجویز میکند، نحوه مراقبت از خودتان را گوشزد میکند و و در مورد محدودیتهای غذایی و فعالیتی بحث میکند. شما میتوانید مقداری لکه بینی واژینال (از دستگاه تناسلی ) یا خونریزی بسته به نوع عمل جراحی برای چند روز تا شش هفته انتظار داشته باشید.

نتایج میومکتومی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

تسکین علایم بعد از جراحی میومکتومی (خارج کردن فیبروم از رحم ). بیشتر زنان تسکین علایم و نشانه های ناراحت کننده مثل خونریزی قاعدگی شدید و درد و فشار لگنی را تجربه میکنند.

بهبود بارداری. خروج فیبروئیدهای زیرمخاطی به وسیله میومکتومی هیستروسکوپیک میتواند نتایج باروری و بارداری را بهبود بخشد. بعد از میومکتومی، حداقل سه ماه قبل از تلاش برای حاملگی به رحم اجازه بهبود کافی را بدهید.

تومورهای کوچک (جوانه ها) که جراح زنان و زایمان در طول جراحی امکان تشخیص آنرا ندارد میتواند نهایتا رشد کند و علایم ایجاد کند. فیبروئیدهای (فیبروم) جدید که به درمان نیاز دارند یا نیاز ندارند همچنین میتوانند پیشرفت کنند. زنانی که فقط یک فیبروئید دارند نسبت به زنانی که چند فیبروئید دارند خطر کمتری برای درمان فیبروئیدهای اضافی دارند (اغلب میزان عود نامیده میشود) یعنی عود فیبروم در آنها کمتر است.

ایران جراح

منبع:

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/myomectomy/home/ovc-20205346

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :