تراکئوستومی

آشنایی با مراحل عمل تراکئوستومی

آشنایی با مراحل عمل تراکئوستومی

تراکئوستومی به احتمال زیاد در اتاق عمل با بیهوشی عمومی انجام می شود، تا شما از عمل جراحی ناآگاه باشید. اگر جراح نگران باشد که مسیر هوایی در بیهوشی عمومی به خطر می افتد یا اگر عمل به جای اتاق عمل در یکی از اتاق های بیمارستان انجام شود، یک بی حسی موضعی برای بی حس کردن گردن و حنجره صورت می گیرد.

نوع عملی که شما تحت آن قرار می گیرید بستگی به این دارد که چرا شما به تراکئوستومی نیاز دارید و اینکه برای عمل برنامه ریزی شده باشد. اساسا دو گزینه وجود دارد:

* تراکئوستومی جراحی که می تواند در یک اتاق عمل یا در یکی از اتاق های بیمارستان انجام شود. طی یک تراکئوستومی جراحی، جراح معمولا یک برش افقی در پوست بخش پایینی جلوی گردن شما ایجاد می کند. جراح با دقت عضلات احاطه کننده را کنار زده و بخش کوچکی از غده تیروئید را می برد و نای (تراشه) را در دسترس قرار می دهد. در یک نقطه خاص روی نای شما نزدیک پایه گردن، جراح یک سوراخ ایجاد کرده و یک لوله تراکئوستومی را درون سوراخ قرار می دهد. یک گردن بند به صفحه لوله متصل می شود تا آن را از لغزش و خروج از سوراخ محافظت کند و بخیه های موقت نیز می توانند برای نگهداشتن صفحه به پوست گردن شما کمک کنند.

* تراکئوستومی با حداقل تهاجم معمولا در یکی از اتاق های بیمارستان انجام می شود. پزشک یک برش کوچک نزدیک پایه جلو گردن شما ایجاد می کند. یک لنز ویژه از دهان وارد می شود تا جراح بتواند درون حنجره را ببیند. با استفاده از تصویر حنجره، جراح یک سوزن را به درون نای هدایت می کند تا سوراخ تراکئوستومی را ایجاد کند. سپس سوراخ گشاد می شود تا بتواند لوله تراکئوستومی را در خود جای دهد. یک گردن بند به صفحه لوله متصل می شود تا از نای خارج نشود.

ایران جراح

منبع :

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/tracheostomy/home/ovc-20233993

تراکئوستومی با حداقل تهاجم معمولا در یکی از اتاق های بیمارستان انجام می شود. پزشک یک برش کوچک نزدیک پایه جلو گردن شما ایجاد می کند. یک لنز ویژه از دهان وارد می شود تا جراح بتواند درون حنجره را ببیند. با استفاده از تصویر حنجره، جراح یک سوزن را به درون نای هدایت می کند تا سوراخ تراکئوستومی را ایجاد کند. سپس سوراخ گشاد می شود تا بتواند لوله تراکئوستومی را در خود جای دهد. یک گردن بند به صفحه لوله متصل می شود تا از نای خارج نشود.

دیدگاه خود را بیان کنید :