جراحی عیوب انکساری چشم

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۳)

Epi-LISIK (اپی –لیزیک) : در این روش، یک لایه بسیار نازک از قرینه جدا می گردد و سپس قرینه درونی با لیزر اکسایمر تغییر شکل داده می شود. بسته به روش انتخابی، لایه نازک جدا شده ممکن است کنار گذاشته شده یا برگردانده شود. این ناحیه تا زمان التیام با یک لنز تماسی نرم محافظت می شود.

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۳)

  • Epi-LISIK (اپی–لیزیک) : در این روش، یک لایه بسیار نازک از قرینه جدا می گردد و سپس قرینه درونی با لیزر اکسایمر تغییر شکل داده می شود. بسته به روش انتخابی، لایه نازک جدا شده ممکن است کنار گذاشته شده یا برگردانده شود. این ناحیه تا زمان التیام با یک لنز تماسی نرم محافظت می شود.
  • PRELEX(پری لکس): مخففی برای تعویض لنز پیرچشمی، PRELEX روشی است که در آن برای اصلاح پیرچشمی یک لنز چندکانونی جاگذاری می شود، پیرچشمی وضعیتی است که در آن لنز چشم انعطاف پذیری خود را از دست داده و تمرکز بر روی اشیای نزدیک را مشکل می‌سازد.
  • Intacs (اینتاکس): به عنوان قطعات حلقوی درون- قرینه‌ای یا ICR نیز شناخته می‌شود، این روش مستلزم ایجاد یک برش کوچک در قرینه و قرار دادن دو حلقه پلاستیکی هلالی شکل در لبه بیرونی یا قرینه می باشد. این حلقه ها قرینه را مسطح کرده و مسیری را که پرتوهای نور بر روی شبکیه متمرکز می شوند تغییر می دهند. ICR برای درمان نزدیک بینی متوسط و همینطور نزدیک بینی استفاده می شد اما اکنون روشهای مبتنی بر لیزر جایگزین آن شده‌اند. شکل نامنظم قرینه بواسطه قوز قرینه، وضعیتی است که بدلیل نازک شدن و بی نظمی قرینه منجر به از دست رفتن بینایی می شود، این وضعیت رایج ترین موردی است که با intacs درمان می شود.

ایران جراح

منبع :

http://www.webmd.com/eye-health/overview-refractive-laser-eye-surgery#1

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :