جراحی عیوب انکساری چشم

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۲)

LASEK (لازک): مخففی برای کراتوملوسیس اپیتلیال به کمک لیزر، این روش نوعی دیگری از PRK می باشد. یک فلپ ( لایه ) اپیتلیالی جدا شده و سپس سلولهای اپیتلیال با استفاده از محلول الکلی سست می گردند. از لیزر برای تغییر شکل قرینه استفاده می شود، سپس فلپ در محل اولیه قرار می گیرد و تا هنگامی که التیام می یابد با یک لنز تماسی محافظت می شود. جراحی LASEK برای درمان نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم استفاده می شود.

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۲)

  • LASEK (لازک): مخففی برای کراتوملوسیس اپیتلیال به کمک لیزر، این روش نوعی دیگری از PRK می باشد. یک فلپ (لایه) اپیتلیالی جدا شده و سپس سلولهای اپیتلیال با استفاده از محلول الکلی سست می گردند. از لیزر برای تغییر شکل قرینه استفاده می شود، سپس فلپ در محل اولیه قرار می گیرد و تا هنگامی که التیام می یابد با یک لنز تماسی محافظت می شود. جراحی LASEK برای درمان نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم استفاده می شود.
  • RLE (آر ال ای): مخففی برای جراحی تعویض لنز رفراکتیو که به عنوان جراحی لنز شفاف نیز شناخته می شود، RLE مشابه جراحی انجام شده برای آب مرواید است و مستلزم ایجاد برشی کوچک در کناره قرینه برای برداشت لنز طبیعی چشم و جایگزینی آن با یک لنز پلاستیکی یا سیلیکونی می باشد. این روش PRELEX، تعویض لنز شفاف ( CLE )، استخراج لنز شفاف ( CLE ) و جایگزینی لنز رفراکتیو (RLR) نیز نامیده می شود. RLE برای اصلاح نزدیک بینی یا دوربینی شدید استفاده می‌شود. این روش می‌تواند برای افرادی با قرینه نازک، چشمان خشک یا سایر مشکلات جزئی قرینه مناسب باشد. برای اصلاح آستیگماتیسم، روشهای مانند LASIK یا LASEK می توانند با RLE ترکیب شوند.

ایران جراح

منبع :

http://www.webmd.com/eye-health/overview-refractive-laser-eye-surgery#1

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :