جراحی رفراکتیو و لیزر چشم

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۱)

جراحی اصلاح دید، که جراحی رفراکتیو و لیزر چشم نیز نامیده می‌شود، به هرگونه روش جراحی مورد استفاده برای تصحیح مشکلات بینایی گفته می‌شود. در سالهای اخیر، پیشرفتهای شگرفی در این زمینه انجام شده است. پس از جراحی رفراکتیو و لیزر چشم، بیماران زیادی گزارش کرده‌اند که بهتر از هر زمان دیگری در زندگیشان می بینند.

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۱)

جراحی اصلاح دید، که جراحی رفراکتیو و لیزر چشم نیز نامیده می‌شود، به هرگونه روش جراحی مورد استفاده برای تصحیح مشکلات بینایی گفته می‌شود. در سالهای اخیر، پیشرفتهای شگرفی در این زمینه انجام شده است. پس از جراحی رفراکتیو و لیزر چشم، بیماران زیادی گزارش کرده‌اند که بهتر از هر زمان دیگری در زندگیشان می بینند.

اکثر انواع جراحی های تصحیح بینایی بوسیله تغییر شکل قرینه یا شفاف کردن بخش جلویی چشم انجام می گیرند، بطوریکه نور عبور کرده از آن بدرستی بر روی شبکیه واقع در پشت چشم متمرکز شود. انواع دیگر مستلزم جایگزینی لنزهای طبیعی چشم هستند. انواع مختلفی از اعمال جراحی برای بهبود بینایی وجود دارند، از جمله:

  • LASIK (لیزیک): مخففی برای کراتوملوسیس درجا به کمک لیزر، این جراحی لیزر چشم برای تصحیح بینایی در افرادی استفاده می شود که نزدیک بین، دوربین و/ یا آستیگمات هستند. در طی LASIK، بینایی از طریق تغییر شکل بافت زیرین قرینه تصحیح می شود بطوریکه بتواند نور را بدرستی به داخل چشم و روی شبکیه متمرکز کند. جراحی چشم LASIK، با سایر روشها فرق دارد بطوریکه یک فلپ در لایه بیرونی قرینه ساخته می شود تا بتوان به بافت زیرین دست یافت. LASIK را می توان با کمک تصویربرداری کامپیوتری موسوم به فناوری جبهه موج نیز انجام داد تا تصویری دقیق از قرینه فراهم کرده و درمان را هدایت کند.
  • PRK (پی آر کی): مخففی برای کراتکتومی فوتورفراکتیو، این جراحی لیزر چشم برای تصحیح بینایی در افرادی با نزدیک بینی، دور بینی و/ یا آستیگماتیسم خفیف تا متوسط استفاده می شود. در طی جراحی PRK، جراح چشم از لیزر برای تغییر شکل قرینه استفاده می کند. در این روش، از پالسهای خفیفی از پرتوهای نور ماوراءبنفش بر سطح قرینه استفاده می شود و مانند جراحی چشم LASIK، لایه زیرین قرینه تحت لیزر قرار نمی‌گیرد. PRK نیز می تواند با تصویربرداری کامپیوتری از قرینه انجام شود.

ایران جراح

منبع :

http://www.webmd.com/eye-health/overview-refractive-laser-eye-surgery#1

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :