جراحی عیوب انکساری چشم

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۴)

ایمپلنت لنزهای درون چشمی فیکیک : برای بیمارانی که برای جراحی های LASIK و PRK بیش از حد نزدیک بین هستند طراحی شده است، ایمپلنت فیکیک از طریق یک برش کوچک در لبه قرینه جاگذاری می‌شود و به عنبیه متصل شده یا پیش مردمک قرار می گیرد. این روش با RLE فرق دارد که در آن لنزهای طبیعی چشم در محل باقی می‌مانند.

آشنایی با جراحی عیوب انکساری و لیزری چشم (۴)

  • ایمپلنت لنزهای درون چشمی فیکیک : برای بیمارانی که برای جراحی های LASIK و PRK بیش از حد نزدیک بین هستند طراحی شده است، ایمپلنت فیکیک از طریق یک برش کوچک در لبه قرینه جاگذاری می‌شود و به عنبیه متصل شده یا پیش مردمک قرار می گیرد. این روش با RLE فرق دارد که در آن لنزهای طبیعی چشم در محل باقی می‌مانند.
  • AK یا LRI (ای کی) یا (ال آر آی): مخففی برای کراتوتومی آستیگماتی می باشد، این روش جراحی لیزری چشم نیست، بلکه یک روش جراحی است که برای اصلاح آستیگماتیسم استفاده می شود. قرینه افرادی که آستیگماتیسم دارند شبیه توپ فوتبال است. جراحی چشم AK یا LRI از طریق ایجاد یک یا دو برش در فرورفته ترین بخش قرینه آستیگماتیسم را اصلاح می کند. این برشها باعث می شوند قرینه شل شده و شکلی گردتر بگیرد. این عمل جراحی چشمی ممکن است به تنهایی یا همراه با سایر جراحیهای چشمی لیزری نظیر PRK، LASIK یا RK انجام شود.
  • RK (آر کی): مخففی برای کراتوتومی شعاعی، زمانی این عمل جراحی چشمی غالب ترین روش مورد استفاده برای اصلاح نزدیک بینی بود. با این حال، پس از توسعه جراحیهای لیزی چشمی کارآمدتر نظیر LASIK و PRK، امروز RK بندرت استفاده می شود و روشی منسوخ شده بحساب می آید.

ایران جراح

منبع:

http://www.webmd.com/eye-health/overview-refractive-laser-eye-surgery#1

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :