تومورهای مغزی در کودکان

آشنایی با تومورهای مغزی در کودکان

نزدیک ۲۰۰۰ کودک مبتلا به تومور مغزی هر ساله تشخیص داده میشوند. تومورهای مغزی جزو معمولترین تومورهای سخت در کودکان و نوجوانان هستند. تومورهای مغزی در کودکان به علت موقعیتشان میتوانند باعث اختلالات بلند مدت قابل توجه مثل اختلالات هوشی و اختلال در عملکرد عصبی شوند و در صورت عدم درمان فوری میتوانند تهدید کننده باشند.

 آشنایی با تومورهای مغزی در کودکان

تومور مغزی چیست؟

نزدیک ۲۰۰۰ کودک مبتلا به تومور مغزی هر ساله تشخیص داده میشوند. تومورهای مغزی جزو معمولترین تومورهای سخت در کودکان و نوجوانان هستند. تومورهای مغزی در کودکان به علت موقعیتشان میتوانند باعث اختلالات بلند مدت قابل توجه مثل اختلالات هوشی و اختلال در عملکرد عصبی شوند و در صورت عدم درمان  فوری میتوانند تهدید کننده باشند.

تومورهای مغزی میتوانند به بدخیم (سرطانی)، خوش خیم (غیر سرطانی)، اصلی (شروع در مغز)، یا متاستاتیک (شروع در بخشهای دیگر بدن و انتشار به مغز) طبقه بندی شوند.

بر خلاف تومورهای خوش خیم که تمایل به ماندن دارند، تومورهای بدخیم تهاجمی هستند: آنها سریعا رشد میکنند و میتوانند به مناطقی نزدیک تومور اصلی و مناطق دیگر مغز منتشر شوند.

انواع تومورهای مغزی در کودکان

معمولترین تومورهای مغزی در کودکان شامل موارد زیر میشود:

مدولوبلاستوما- تومورهای بدخیم سیستم عصبی مرکزی که در مخچه ایجاد میشوند.

استروسیتوما- یک نوع غده مغزی که از سلولهای ستاره شکل مغز به نام آستروسیتها به وجود می آید.

اپندیموما- از سلولهایی که بطنهای مغزی را پوشانده اند و دارای مایع مغزی نخاعی هستند به وجود می آیند.

کرانیوفارنژیوما-  نزدیک غده هیپوفیز تشکیل میشوند.

 

علایم تومورهای مغزی در کودکان

این علایم شامل موارد زیر میشود:

سردرد

تهوع و استفراغ

ماکروسفالی (بزرگ شدن سر) در کودکانی که استخوانهای جمجمه کاملا جوش نخورده است.

زود رنجی

بی حالی و خواب آلودگی

تغییرات شخصیت و فعالیت ذهنی

تشنج

کما و مرگ در صورت عدم درمان

علایم دیگر مربوط به اختلال بافت مغزی با رشد تومور بسته به موقعیتش ایجاد میشود. برای مثال، تومور مغزی در مخچه پشت سر کودک ممکن است با پیاده روی، تعادل یا هماهنگی تداخل ایجاد کند. تومورهایی که روی مسیر بصری مسئول بینایی تاثیر میگذارند میتوانند منجر به تغییرات بینایی کودک شوند.

ایران جراح

منبع:

http://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/pediatric_neurosurgery/conditions/pediatric_brain_tumors.html

ایران جراح

دیدگاه خود را بیان کنید :