انحراف بینی

اگر انحراف بینی مشکل تنفسی خاصی برای شما ایجاد نکرده و باعث عفونت مکرر سینوس ها (سینوزیت) نشده است، بهتراست کاری به این انحراف بینی نداشته ...

فیلر

Human fat چربی انسانی یا چربی اتولوگ: این نوع فیلر از بدن خود فرد گرفته می شود و برای پرکردن و از بین بردن خطوط ریز و چین و چروک های صورت به محل ...

تزریق فیلر

مواد پرکننده و فیلرها از طریق سوزنهای بسیار نازک درنواحی از صورت که مورد نظر است تزریق می شود. پیش از تزریق از بی حسی موضعی استفاده می شود. ...