جراحی مغز و اعصاب

پزشک متخصص مغز و اعصاب (نورولوژیست) چه بیماریهایی را درمان می کند؟ این پزشکان بیماریهای مغز و اعصاب یعنی بیماریهای مغز نخاع و سیستم عصبی ...

جراحی زیبایی بینی

جراحی بینی به دو روش باز وبسته انجام می شود. در روش بسته بدون ایجاد برش در بیرون بینی و با ایجاد برش در داخل بینی، ایرادهای جزئی آن برطرف ...